Poznański portal informacyjny

Ciekawostki i informacje z Poznania i okolic

Poznań - informacje
Informacje

Najważniejsze dane o Poznaniu

Geografia

najwyższy punkt na terenie miasta –  Góra Moraska (154 m n.p.m.)

najniższy obszar miasta – dolina Warty (50 m n.p.m.)

rozciągłość miasta: pn-płd 22 km

rozciągłość miasta: wsch-zach 21 km

powierzchnia miasta: 261,9 km kw

rzeki i cieki wodne: Warta, Chartynia, Cybina, Strumień Junikowski, Seganka, Samica, Pietrzynka, Obrzyca, Piaśnica, Żegrzynka Bogdanka, Wierzbak, Głuszynka.

jeziora: Kierskie, Malta, Rusałka, Strzeszyńskie.

Ludność

mieszkańcy: 534,8 tys. osób

ilość kobiet na 100 mężczyzn: 114

ludność na km: 2.1 tys

ludność w wieku produkcyjnym: 58% ogółu mieszkańców

Infrastruktura

sieć wodociągowa 453 km na 100 km kw powierzchni miasta

sieć kanalizacyjna 373 km na 100 km kw powierzchni miasta

sieć gazowa 493 km na 100 km kw powierzchni miasta

parki: 20

cmentarze 24

ogrody zoologiczne 2

Edukacja

przedszkola: 131

szkoły podstawowe: 40

licea: 40

szkoły zawodowe: 38

Ochrona zdrowia

szpitale: 13

przychodnie lekarskie: 77

apteki: 316

domy pomocy społecznej: 22

Kultura, turystyka, sport

biblioteki: 62
teatry: 23
muzea: 34
kina: 14
stadiony: 10
pływalnie: 14
kąpieliska: 5

Foto: Photo by Salo Tchelidze on Unsplash